Vacancies

Council Minutes

• Prague, July 2006 (Click here)
• Basel, September 2007 (Click here)
• Cavtat, September 2008 (Click here)
• Florence, August 2009 (Click here)
• Barcelona, July 2011 (Click here)
• Lancaster, November 2013 (Click here)
• Lancaster, July 2014 (Click here)
• Prague, August 2015 (Click here)
• Copenhagen, August 2016 (Click here)
• Leuven, June 2017 (Click here)

X